Back to Preview the Alpha Talks

华 人 启 发

Alpha Á Đông là một video khai sáng mới được thiết kế cho cộng đồng Trung Quốc. Mục đích là để cho phép người Trung Quốc khám phá cuộc sống, ý nghĩa và đức tin Kitô giáo thông qua ngôn ngữ của họ cũng như thông qua những câu chuyện và góc nhìn từ những trải nghiệm sống tương tự. Video Khai sáng Trung Quốc được quay ở 7 địa điểm trên khắp thế giới. Mục sư Cai Songhui, hai người dẫn chương trình trẻ và những nhân vật có ảnh hưởng trong cộng đồng Trung Quốc đã giới thiệu nhiều chủ đề khác nhau về đức tin Cơ đốc.


Watch the official trailer:

15 集 – 11周

华人启发不仅承袭了启发课程的脉络,还提供更多符合华人思想的见证和专家的观点。虽然福音跨越所有文化,但华人启发视频用贴合华人文化的方式来谈论华人所面临的人生议题并通过华人的世界观来诠释福音。

  • 15 集
  • 11 周

华人启发视频的异象

华人是世界上最大的族群,拥有近15亿人口。此外,亚洲的教会正在增长,在亚洲每年约有二十万人因启发而有机会听到福音并和耶稣相遇。

我们希望福音可以接触到更多的华人。如果有一个为华人群体量身定制的福音工具可以让华人能听到福音并了解耶稣,我们相信有更多的华人可以听到好消息。这就是为什么我们制作了符合华人文化背景的启发视频。

登场人物

蔡颂辉牧师

蔡颂辉牧师是来自砂捞越古晋市的马来西亚籍华裔,目前是德国德累斯顿ECM(欧洲校园事工)的宣教士,致力于服务中国留学生。他和他妻子Amy育有两个孩子,Abiel (14岁)和 Alissa(11岁)。

黎光

于2019年与先生陈忠师一起在美国成立 Best Blessing Foundation非盈利艺术文化机构,致力于艺术文化的宣教事工。凭借丰富的广告、短篇小说、纪录片等拍摄和制作经验,她最近的作品《觅非播舍之家》共获得了 9 项国际电影大奖。

陈庆真教授

美国德州休斯顿大学物理学博士。先后担任台湾阳明大学物理、医学工程研究所教授兼所长,波士顿大学物理教授。从事医学信号处理及核磁共振造影研究多年。退休后为校园团契特派欧洲宣教士。

钱锟教授

从小就热爱大自然成为一个有神论者,香港中文大学毕业,加州大学博士,加州理工学院博士。研究兴趣包括动物生理学、重金属污染毒理学及寒武纪动物大爆炸。钱锟教授发表研究论文数十篇,也主篇前沿科普译丛共十多种。

您可以下载的内容

启发提供给您开办启发所需材料,并且所有的资源都是免费的:

15集启发视频 + 1集启发营会简介视频
5集培训视频
队工手册和宣传资料
Skip to content