Giới thiệu về mục vụ Alpha

Chúng tôi làm việc bởi Hội thánh, vì Hội Thánh và thông qua Hội thánh

Alpha bắt đầu tại một hội thánh có tên Holy Trinity Brompton (HTB) tại Luân Đôn năm 1977. Năm 1990, Nicky Gumbel đã tiếp quản chương trình và sử dụng Alpha như chương trình vươn tới những người ở bên ngoài hội thánh. Số lượng người tham dự Alpha tại HTB tăng lên nhanh chóng và thu hút sự chú ý của nhiều hội thánh từ khắp các hệ phái, những người đang tìm một công cụ để truyền giảng hiệu quả.

Điều này dẫn đến đại hội Alpha đầu tiên năm 1993 tại HTB, có hơn 1000 lãnh đạo hội thánh tham dự để tìm hiểu về Alpha và các triển khai tại hội thánh của họ. Và sự quan tâm ngày càng gia tăng, hội thảo Alpha được tổ chức ở phạm vi quốc tế và phiên bản film Alpha ban đầu được quay năm 1994 để nhiều người có thể sư dụng.

Đến nay, trên thế giới đã có hàng triệu người trải nghiệm chương trình Alpha và chương trình được dịch ra hơn 100 ngôn ngữ khác nhau. Các bài chia sẻ Alpha đã được sản xuất phù hợp với khán giả hiện nay trong loạt phim Alpha Film Series và loạt phim giới trẻ Alpha Youth Series được sản xuất để vươn tới thế hệ trẻ. Qua thời gian, loạt phim Alpha vẫn tiếp tục được sử dụng bởi nhiều hội thánh như một công cụ hiệu quả để chia sẻ Phúc Âm cho những người hư mất.


Năm 2020, chương trình Alpha đã được triển khai trực tuyến. Các hội thánh địa phương có thể chạy các bài Alpha thông qua nhiều nền tảng gặp mặt online khác nhau. Tìm hiểu thêm về Alpha online.

Chúng tôi khao khát thấy sự hiệp nhất

Khóa Alpha được thiết kế để nhấn mạnh những dạy dỗ quan trọng cốt lõi mà tất cả các hệ phái đều đồng tình. Chúng tôi tin rằng có nhiều điều để khiến chúng ta hiệp nhất hơn là những điều gây chia rẽ. Khóa Alpha là một hình thức truyền giảng hiệu quả khi được chính hội thánh địa phương thực hiện. Bằng việc tập trung vào những điều cốt lõi của niềm tin Cơ Đốc, Alpha đã được sử dụng ở hầu hết các bối cảnh để bất cứ ai cũng có cơ hội giúp bạn bè mình khám phá Phúc Âm.

Chúng tôi tin rằng hội thánh xứng đáng điều tốt nhất

Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ hội thánh với các tài nguyên và công cụ để giúp tạo không gian để mọi người hào hứng mời bạn bè của họ bước vào hội cuộc trò chuyện về Chúa Giê-su. Loạt Phim Alpha và Loạt Phim Alpha Giới Trẻ được thiết kế để đưa hội thánh bước vào một hành trình khám phá đức tin trong nhiều tuần. Mỗi buổi sẽ chia sẻ về một yếu tố chìa khóa của Phúc Âm một cách dễ theo dõi và có không gian để mọi người khám phá các câu hỏi về cuộc sống, đức tin và Chúa.

Chúng tôi ban ra

Hai loạt phim chính của Alpha: Alpha Film Series and Alpha Youth Series đều được trao đến hội thánh địa phương miễn phí! Alpha tin rằng không ai phải trả tiền để được nghe Phúc Âm.

Alpha hoàn toàn được hỗ trợ bởi sự dâng hiến tự nguyện từ những người có lòng cho công tác truyền giảng. Hãy hợp tác cùng chúng tôi để thấy những cuộc đời được Phúc Âm biến đổi.

Skip to content