Chia sẻ đức tin, hy vọng và Chúa Giê-su

Mọi người đang tìm kiếm hy vọng, mục đích và ý nghĩa. Một phần dâng hiến cho Alpha có thể giúp ai đó tìm thấy sự trọn vẹn trong Chúa Giê-su.

Gửi món quà Phúc Âm

Chúng tôi trao tặng các tài liệu của Alpha miễn phí vì chúng tôi tin rằng Hội thánh chính là nhân tối để tạo ra sự thay đổi. Và chúng tôi muốn gạt bỏ đi những rào cản có thể. Lãnh đạo hội thánh trên khắp thế giới có thể truy cập tài liệu Alpha bao gồm các video và các tài liệu huấn luyện trực tuyến, để giúp trang bị họ chạy Alpha một cách hiệu quả và không phải trả phí. Như vậy, hội thánh có thể giúp nhiều người khám phá mối quan hệ với Chúa Giê-su.

Alpha được tài trợ hoàn toàn bởi những sự đóng góp tự nguyện từ những người đam mê truyền giảng. Xin hãy hợp tác với chúng tôi để nhìn thấy những cuộc đời được thay đổi bởi Phúc Âm.

Why give a ? Dâng hiến hàng tháng?

Our work helps Hàng ngàn hội thánh trên toàn thế giới chạy Alpha hàng năm. Một phần dâng hiến hàng tháng sẽ giúp chúng tôi trang bị cho họ cách chạy Alpha trong cộng đồng của mình và nghe về Phúc Âm lần đầu tiên.

‘Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ‘

Ma-THI-Ơ 28:19

Phần dâng hiến của tôi sẽ dùng để làm gì?

Tạo ra các nội dung mới

Tạo ra các nội dung mới, các tài liệu huấn luyện cho lãnh đạo hội thánh, người dẫn nhóm và người phụ dẫn, hỗ trợ các hội thánh chạy online. Các tài liệu có thể được dịch ra tiếng Việt và các ngôn ngữ dân tộc khác.

Đào tạo và huấn luyện lãnh đạo

Trang bị các nhân sự để kết nối, và cung cấp huấn luyện cho các hội thánh để chạy Alpha hiệu quả. Điều này bao gồm việc kết nối với các mục sư địa phương và tình nguyện viên – huấn luyện, hỗ trợ, khích lệ và cầu nguyện cho họ.

Tăng năng lực tổ chức

Tất cả công việc của chúng tôi được hỗ trợ bởi đội ngũ tài chính và vận hành, bên cạnh đó là đội truyền thông marketing. Điều này tăng khả năng và sự hiệu quả của chúng tôi trong việc hỗ trự Hội thánh.

Dâng hiến cho Alpha và giúp đỡ hội thánh vươn tới hàng triệu người và giới thiệu họ tới mối quan hệ cá nhân với Chúa Giê-su. Phần dâng hiến của quý vị sẽ góp phần vào sự tăng trưởng của Alpha Việt Nam.

Liên lạc với chúng tôi

Nếu bạn cần thảo luận thêm về phần dâng, xin liên lạc với chúng tôi qua email [email protected].

Alpha International được quản lý dưới luật từ thiện của Anh với Luật Gây Quỹ.
Chúng tôi cam kết sẽ làm theo luật và những mục tiêu gây quỹ đã đề ra.

Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu về Alpha

Xem thêm các câu chuyện Alpha

Tìm hiểu về Alpha

Tổ chức Alpha

Bắt đầu chạy khóa Alpha

Tổ chức Alpha

Câu chuyện Alpha

Câu chuyện về những cuộc đời được Phúc Âm biến đổi.

Câu chuyện Alpha

Skip to content