Khóa Nuôi Dạy Con


Khóa Nuôi Dạy Con là gì?

Khóa Nuôi Dạy Con Tuổi Thiếu Nhi và Nuôi Dạy Con Tuổi Thiếu Niên được phát triển năm 1990 bởi cặp đôi Nicky và Sila Lee (tác giả cuốn Sách Nuôi Dạy Con) dành cho cha mẹ và những người chăm trẻ để làm vững mạnh mối quan hệ gia đình.

Khóa học dành cho cha mẹ, cha mẹ kế, người chăm sóc trẻ từ 0 đến 10 tuổi và 11 đến 18 tuổi. Chương trình danh cho tất cả các bậc cha mẹ, bao gồm cha mẹ đơn thân cha mẹ kế.

Khóa Nuôi Con được dựa trên các nguyên tắc Cơ Đốc nhưng được thiết kế dành cho tất cả mọi người, dù họ có sinh hoạt tại một hội thánh hay không. Bắt đầu tại Anh, hiện nay Khóa Học đã được chạy trên khắp thế giới.

Khóa Nuôi Con Tuổi Thiếu Nhi

Khóa Nuôi Con Tuổi Thiếu Nhi là loạt năm bài học được thiết kế để cho mọi cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ từ 0 đến 10 tuổi.

Khóa Nuôi Con Tuổi Thiếu Niên

Khóa Nuôi Con Tuổi Thiếu Niên là một chuỗi năm bài được thiết kế để giúp mọi cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ từ 11 đến 18 tuổi.


Tham dự khóa nuôi dạy con online

Không thể tham dự một khóa học trực tiếp? Hãy tham dự một khóa học online từ chính nơi ở của mình.

Tổ chức một khóa nuôi dạy con miễn phí

Rất nhiều người trong chúng ta không thể gặp nhau trực tiếp, tại sao không cân nhắc chạy một Khóa Nuôi Dạy Con Tuổi Thiếu Niên hoặc Nuôi Dạy Con Tuổi Thiếu Nhi cho cộng đồng và bạn bè của mình?

Skip to content