Back to Preview the Alpha Talks

Loạt phim Alpha Giới Trẻ

Watch Teaser

Loạt phim Alpha Giới Trẻ được thiết kế để kết nối các bạn trẻ vào một cuộc trò chuyện về cuộc sống, đức tin và Chúa Giê-su. Thời gian thảo luận được gài vào các phần khác nhau trong bài nói chuyện ngắn, để các bạn có thể dễ dàng chia sẻ suy nghĩ và câu hỏi của mình.

13 video – 9 tuần / Ben Woodman & Jason Ballard

Loạt phim Alpha Giới Trẻ mới đã được thực hiện lại phù hợp với văn hóa giới trẻ ngày nay. Qua 13 tập phim được quay tại Vancouver, London, Paris, Rome, Israel, và nhiều địa điểm tuyệt vời khác nhau, loạt phim Alpha giới trẻ giúp thế hệ mới khám phá các câu hỏi giá trị về đời sống, đức tin và Chúa. Loạt phim đưa ra những câu chuyện hấp dẫn, hình ảnh, câu hỏi và các chủ đề thảo luận trong các tập phim để kết nối với giới trẻ, giúp họ nghĩ về những vấn đề liên quan đến cuộc sống của họ khi họ thảo luận với bạn bè của mình và những người hướng dẫn.

  • 9 Tuần
  • 13 video
  • Được dịch ra 6 ngôn ngữ

Người trình bày

Jason và Ben là hai người trình bày chính trong loạt phim, cùng với họ là những người dẫn trẻ tuổi khác, chia sẻ các phần nội dung khác nhau ở trong phim.

Jason Ballard

Jason là mục sư tại Vancouver, Canada và là thành viên của đội ngũ Alpha Quốc Tế. Jason và Rachael có ba con nhỏ, Hudson, Mary và Millie. Tìm hiểu thêm về Jason tại tài khoản instagram @jasonaballard và website www.jasonballard.ca

Ben Woodman

Ben và vợ mình là Melissa sống tại Vancouver, Canada. Trước khi phục vụ tại Alpha, anh từng là mục sư giới trẻ trong vòng 10 năm. Anh là một người hâm ộ của Bear Grylls, Bob Goff, và Millie Bobby Brown. Một trong những chủ đề trong cuộc sống và sự giảng dạy của Ben là cách Chúa sử dụng những người bình thường cho những công việc phi thường. Tìm hiểu thêm về Ben tại @benwoodman.

Contributors

Jassie Virk

Jassie chạy Apha tại trường học của mình và đang giúp nhưng sinh viên khác chạy Alpha tại trường của mình. Cô ấy là một phần của đội ngũ Alpha Giới Trẻ cùng với Ben.

Landry McAllister

Landry hiện tại là Mục sư giới trẻ tại Cariboo Road Christian Fellowship, Bristish Comlumbia.

Peter Yoon

Peter là Mục sư Giới trẻ toàn thời gian tại Langley, British Comlumbia.

Nicky Gumbel

Nicky là người tiên phong cho chương trình Alpha, mục sư tại Hội thánh Holy Trinity Brompton, tác giả của rất nhiều đầu sách bao gồm Questions of Life (Các câu hỏi của cuộc sống) và Searching Issues (Giải đáp các vấn đề) và tác giả của ứng dụng đọc Kinh Thánh miễn phí Bible in One year.

Loạt phim bao gồm những gì?

Alpha bao gồm tất cả mọi thứ bạn cần để bắt đầu và mọi thứ đều được tải xuống miễn phí.

Tất cả các tập phim có sẵn để tải xuống
Hướng dẫn đội ngũ (bao gồm các hướng dẫn thảo luận)
Huấn luyện đội ngũ
Các công cụ để hỗ trợ các bối cảnh khác nhau

Skip to content