Alpha Cantonese Teens Series (ACTS)

ACTS được thiết kế để kết nối các bạn học sinh, sinh viên bước vào một cuộc trò chuyện về cuộc sống, đức tin và Chúa Giê-su. ACTS được làm lại phù hợp với văn hóa giới trẻ ngày nay. Trong sốt 13 bài trò chuyện, ACTS tạo ra không gian để khám phá và phát triển mối quan hệ với Chúa Giê-su.

13 Bài chia sẻ – 11 tuần

ACTS đã được ra mắt với tất cả video có sẵn để tải xuống miễn phí.

13 Sessions
11 Weeks
Available in Cantonese

Người trình bày

Matches Mak

Nhân sự Alpha Hongkong, phụ trách công tác truyền thông, Matches cũng là người dẫn thờ phượng và là người sáng tác của nhóm nhạc thờ phượng Milk&Honey tại Hongkong.

Chun Chun Lan

Diễn viên và nhà dạy kịch Hongkong, với nhiều vai diễn chính trong các bộ phim, Chun Chun là trợ lí giám đốc cho mục vụ kịch trong hội thánh và cô đang là người hướng dẫn thờ phượng và phiên dịch viên.

Xem trước video

Đây là những video mà quý vị có thể xem trước. Để tải trọn bộ tài liệu, hãy truy cập My Alpha.

Summary of all the episodes in ACTS

Episode 1. Life: Is This It?

Episode 2. Jesus: Who Is He?

Episode 3. Cross: Why Did Jesus Die?

Episode 4. Faith: How Can I Have Faith?

Episode 5. Prayer: Why And How Do I Pray?

Episode 6. Bible: Why And How Do I Read The Bible?

Episode 7. Follow: How Does God Guide Us?

Episode 8. Spirit: Who Is The Holy Spirit And What Does He Do?

Episode 9. Fill: How Can I Be Filled With The Holy Spirit?

Episode 10. Evil: How Can I Resist Evil?

Episode 11. Healing: Does God Heal Today?

Episode 12. New Life: How Do I Make The Most Of The Rest Of My Life?

Episode 13. Church: What About the Church and Telling Others?

Highlights of ACTS

Tailored for teenagers

ACTS presents the tried and true Alpha content in a dynamic way that is customized for teenagers.

Youth-relevant stories and content

ACTS offers compelling stories and content that resonate with the younger generation.

Catholic-friendly track

Production of the new Catholic friendly track will enable Catholic schools and churches to use Alpha more effectively.

Why ACTS?

Platform to build authentic relationships

The younger generation desires to connect in authentic ways. ACTS provides a friendly and open environment for people to be themselves and to share life.

Recognition and credibility

ACTS is vetted by respected church leaders and seminary professors to ensure that the gospel message is clear. It is also endorsed by youth KOLs to ensure that it is engaging and relevant to the youth.

Vast network of partners

Alpha can ride on its vast network of partnering churches and schools to penetrate deeper and broader into the community of youth.

Skip to content