Một cách để truyền cảm hứng và trang bị giới trẻ chia sẻ đức tin

Một cách đơn giản để tạo không gian cho các cuộc trò chuyện về Đức tin

Loạt phim Alpha giới trẻ là một loạt các chương trình tương tác, tạo ra không gian – trực tiếp hoặc trực tuyến – để người trẻ hào hứng mời bạn bè cùng nhau khám phá những câu hỏi lớn của cuộc sống và đức tin. Loạt phim Alpha giới trẻ được người trẻ vô cùng yêu thích trên toàn thế giới, dễ sàng tổ chức và hoàn toàn miễn phí!

Với Alpha, chúng tôi giúp đỡ xây dựng một loạt chương trình bao gồm: :

Kết nối

Dù là ăn uống cả bữa hay ăn nhẹ hoặc chơi game trên Zoom, mỗi cặp phim tạo thời gian để kết nối.

Nội dung

13 tập phim của loạt Alpha gioiwsi trẻ này đã sãng sằng đẻ download. Mỗi tập dạy chúng ta những căn bản của niềm tin va thảo luận trông giờ nghỉ trưa.

Hội thoại

Loạt Phim Alpha giới trẻ tạo không gian an toàn để người tre có thể đặt câu hỏi và chia sẻ những gì họ nghĩ. Không có gì là lạc đề hết.

Từ 2017

Kết nối giới trẻ bước vào một cuộc trò chuyện sắc hơn có thể là khó khăn, nhung chúng tôi không tin rằng điều đó phải như vậy. Alpha đã giúp 35,000 lãnh đạo trên tòan thế giói bắt đầu hành trình ý nghĩa với Chúa.

Sẵn sàng để chạy Alpha?

Alpha là một sự giới thiệu tươi mới đối với đức tin Cơ Đốc, thu hút sự tưởng tượng của người trẻ và giúp họ bắt đầu hành trình khám phá đức tin.

Rachel Gardner,
Giám đốc, Youthscape

Alpha là một chương trình tuyệt vời, có kết quả thực sự trong việc mang đến sự biến đổi thuộc linh cho người tham dự thuộc mọi độ tuổi và bối cảnh.

Joel A’Bell,
Revitalize Church

Skip to content