Alpha Nơi Làm Việc

Đầu năm nay, tôi cảm thấy Chúa muốn mình chạy Alpha tại nơi làm việc của mình. Tôi không có đội ngũ làm cùng và cũng không biết mời ai, tôi đã trình dâng mọi thứ cho Chúa trong sự cầu nguyện. Chúa bắt đầu mang người đến cho tôi và tù đó tôi đã bắt đầu Alpha và nhìn thấy bạn bè của mình đến với Chúa.

Lãnh đạo alpha nơi làm việc
Mr Philip Ng
CEO, Far East Organisation
Singapore
“I felt happy coming to Alpha. It’s where you can laugh and cry and nobody will judge you. Now I am a helper on Alpha and I started Alpha wondering ‘Why Jesus’, now I came to the conclusion, ‘Why Not’?”

Kiu Hong, Malaysia

“I felt God asking me to run Alpha in my workplace. I didn’t have a team or know who to invite but I submitted everything to prayer. God started to bring me people and I have since run Alpha in my workplace, seeing my friends come to faith!”

Haagen, Malaysia
Ps Chew, SIBKL Malaysia
Kay Yip, Malaysia
“I realised that the church is not confined to the 4 walls of a building but can also happen in the workplace.“
As an investment banker in Hong Kong, Patricia began searching for God’s call in her life when God gave her a vision to start Alpha in the workplace.

Read her story here

Năm 2019, Alpha Nơi Làm Việc đã vươn đến 26.000 người với 1.200 khóa Alpha được tổ chức tại 49 quốc gia.


Một buổi Alpha sẽ bao gồm những gì?

Kết nối

Dù là một nhóm bạn ngồi quây quần bên bàn ăn hay một buổi gặp online, thời gian kết nối rất quan trọng. Với Alpha cũng vậy.

Dù gặp trực tiếp cùng ăn uống hay là mỗi người uống một cốc trà trò truyện qua màn hình, tất cả các bài đều bắt đàu với thời gian kết nối, thư giãn và xây dựng tình bạn.

Bài chia sẻ

Các bài chia sẻ Alpha được thiết kế để kết nối mọi người từ các bối cảnh khác nhau và truyền cảm hứng cho cuộc trò chuyện. Họ khám phá những câu hỏi lớn về cuộc sống và đức tin, nền tảng của niềm tin Cơ Đốc, xử lý các câu hỏi như “Chúa Giê-su là ai?”, “Tại sao tôi cần cầu nguyện?” và “Chúa dẫn dắt chúng ta như thế nào?”

Preview the talks >

Trò chuyện

Một trong những phần quan trọng nhất của Alpha là trò chuyện, chia sẻ suy nghĩ và ý tưởng xoay quanh một chủ đề, và thảo luận trong nhóm nhỏ. Mọi người có thể chia sẻ hoặc không.

Đây là một cơ hội để nghe chia sẻ từ mọi người và đóng góp suy nghĩ của mình trong một môi trường cởi mở, thân thiện và chân thật.


Tìm hiểu thêm

Tìm một khóa Alpha

Tham dự một khóa Alpha gần bạn

Tìm một khóa Alpha

Xem trước các bài chia sẻ

Xem trước các bài chia sẻ

Xem trước

Các câu chuyện Alpha

Lời chứng của những người tham dự Alpha

Câu chuyện Alpha

Skip to content