Để đại mạng lệnh của Chúa Giê-su là ưu tiên hàng đầu của chúng ta

Ra đi và môn đồ hóa

Chúng tôi ở đây để phục vụ

My Alpha là nơi bạn có thể truy cập các tài liệu huấn luyện, lên kế hoạch và nội dung video Alpha. Đây là nguồn tài liệu miễn phí để hỗ trợ bạn trong toàn bộ quá trình chạy Alpha.

Nội dung của Alpha cung cấp khá toàn diện. Có phần cung cấp thông tin nhắm đến lý trí. Có một môi trường, tạo cảm xúc thân thiện, yêu thương. Rồi có những thách thức các vị khách làm quyết định. Chương trình cũng nhấn mạnh tới sự cầu nguyện, Alpha cuối tuần nhấn mạnh tới sự động chạm của Đức Thánh Linh. Nói chung các bài học của Alpha được thiết kế rất hợp lý,  tác động lên mọi khía cạnh trong đời sống của người nghe.

Mục sư Nguyễn Đình Hưng,
Quản nhiệm Hội Thánh Lời Sự Sống – Bảo Sơn

Tôi thực sự trân trọng tinh thần hiệp nhất của Alpha: không có áp lực để người ta phải vào một hệ phái nào, đơn thuần là đi theo Chúa Giê-su.

Cha Raniero Cantalamessa,
Giảng thuyết viên phủ Giáo Hoàng

Trung tâm huấn luyện

Trung tâm huấn luyện của Alpha bao gồm các video và bài viết sẽ giúp trang bị bạn chạy Alpha hiệu quả trong bối cảnh của mình. Những video và bài viết này được chia làm các chủ đề khác nhau, nói về các thực hành hiệu quả khi chạy Alpha, để bạn có thể chạy các khóa Alpha chất lượng.

Công cụ lên kế hoạch và quản lí

Công cụ Quản lý và Lên kế hoạch giúp bạn lên kế hoạch cho sự huấn luyện, các bài Alpha và thời gian dã ngoại. Với công cụ này, bạn có thể mời đội ngũ vào nền tảng online và truy cập các tài liệu quảng bá cho khóa Alpha của bạn. Bạn có thể quảng cáo khóa Alpha để cho mọi người có thể tìm thấy mình.

Huấn luyện đội ngũ

3 video huấn luyện đội ngũ sẽ nói về Các yếu tốt thiết yếu của Alpha, Nhóm nhỏ và Mục vụ cầu nguyện để đội ngũ của bạn được đào tạo và trang bị hiệu quả cho vai trò của mình.

Các loạt phim

Trong phần tài liệu, bạn có thể tải xuống tất cả các video và nội dung của Loạt Phim Alpha và Alpha Giới Trẻ. Mỗi bài học sẽ có các hướng dẫn thảo luận cho đội ngũ và khách tham dự.

Chúng tôi đã thiết kế các tài liệu để hỗ trợ bạn từng bước!

Khám phá thêm

Alpha Online

Tìm hiểu thêm về Alpha Online

Alpha Online

Về Alpha

Đọc thêm các lời chứng Alpha

Về Alpha

Lời chứng Alpha

Xem các lời chứng

Lời chứng Alpha

Skip to content