Các cách để dâng hiến

Dâng hiến hàng tháng

Chọn phần “Đây là khoản dâng hàng tháng” khi điền đơn dâng hiến để có thể thiết lập một khoản dâng hàng tháng từ thẻ ngân hàng.

Séc USD

Gửi tới: ALPHAMY BHD
Lời nhắn: Dâng cho Vietnam
Gửi séc tới: Alpha International, Asia Pacific
Lưu ý:  Đội phát triển ngân sách
Địa chỉ:
Alpha Hub, RT1 (A & B), Level 8 (Rooftop)
Lot 10 Shopping Centre, 50 Jalan Sultan Ismail
50250 Kuala Lumpur, Malaysia

Xin hãy gửi email cho chúng tôi để chúng tôi có thể cập nhật quý vị tình hình về công việc tại Việt Nam.

Chuyển khoản theo USD

Tài khoản: ALPHAMY BHD
Ngân hàng: CIMB Bank
Địa chỉ: Plaza Yeoh Tiong Lay, 55 Jalan Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, Malaysia
Số tài khoản: 8008690286
SWIFT: CIBBMYKL
Lưu ý: For Vietnam.

Xin hãy gửi email cho chúng tôi để chúng tôi có thể cập nhật quý vị tình hình về công việc tại Việt Nam.

Tax Efficient Giving

Dâng cho công tác Alpha toàn cầu

Dâng hiến cho một văn phòng địa phương.

Để lại di trúc

Nếu quý vị đang cân nhắc việc thực hiện một khoản hứa dâng cho công việc Alpha Việt Nam trong di trúc của mình và cần trò chuyện để biết thêm thông tin về việc để lại tài sản, xin mời liên lạc với Roseline Ching.

Mọi thông tin quý vị cung cấp sẽ được giữ bảo mật.

Skip to content