Alpha xin chào!

Alpha là một chương trình kéo dài 11 tuần, giúp tạo không gian trực tuyến hoặc trực tiếp để mọi người cùng bạn bè trò chuyện về đức tin, cuộc sống và Chúa một cách cởi mở và chân thật.
Skip to content