After Alpha

< Quay trở lại bối cảnh công giáo

Môn đồ hóa và thông tin

Khi một vị khách hoàn thành Alpha, trực tiếp hay online, cần phải có một quá trinh chủ đích để cung cấp thông tin, giúp đỡ mọi người tăng trưởng trở thành môn đồ truyền giáo.

Quá trình – Một điều quan trọng nhất mà một giáo xứ có thể làm là chuyển từ mô hình truyền giảng theo sự kiện sang mô hình truyền giảng theo quá trình. Việc chuyển qua mục vụ onlinen trong các giáo xứ cũng làm tăng khả năng để kết nối các vị khách vào một quá trình linh hoạt sau Alpha.

Dù là nó dưới hình thức nào – các nhóm nhỏ, các sự kiện ngợi khen thờ phượng, gặp 1-1 – tạo ra và bình thường hóa một văn hóa truyền giảng và môn đồ hóa trọn đời là việc vô cùng quan trọng để việc chăm sóc sau Alpha được hiệu quả dài hạn.

Một vài ý tưởng để phát triển phần này của quá trình môn đồ hóa có thể tìm thấy được ở đây.

Đối với nhưng giáo xứ đã giúp mọi người tiếp tục cuộc hành trình môn hồ hóa của mình sau Alpha, họ thường hạy Alpha với sự cam kết trong 6 lĩnh vực khác nhau:

  1. Cầu nguyện – Các vị khách được khích lệ để gặp gỡ Chúa mỗi ngày qua sự cầu nguyện, học cách để đọc Kinh Thánh và cầu nguyện vói lời Kinh Thánh, cũng như là học cách các khía cạnh thực tế của sự cầu nguyện, tiếp nhận những truyền thống thuộc linh của hội thánh như là Kinh Mân Côi, Lectio Divina, và cầu thay. 
  2. Thờ phượng – Các hình thức ngợi khen và thờ phượng cũng là một phần quan trọng để các vị khách tăng trưởng trong mối quan hệ với Chúa. Cuối cùng, các vị khách sẽ được dẫn tới việc dự lễ thường xuyên hơn, để thờ phượng và tương giao với Chúa. 
  3. Phục vụ – Trao quyền để các vị khách bước vào phục vụ, đóng góp cho sứ mạng của Hội Thánh càng nhanh càng tốt vì đây là một phần quan trọng trong việc tăng trưởng của một môn đồ. Đói với một vài vị khách, những người phù hợp, chúng ta có thể mời họ tham dự lại Alpha như một người phụ dãn. Quyết định đâu là những người phù hợp để mời quay trở lại phục vụ trong Alpha rất quan trọng vì nó ảnh ưởng tới những trải nghiệm của cách vị khách mới. Đối với những người khách không quay trở lại trong đội Alpha, chúng ta có thể khích lệ họ bước vào sự phục vụ trong các mảng khác tại giáo xứ, tùy theo ân tứ của họ. 
  4. Học tập – Tăng trưởng có nghĩa là cần được cho ăn. Các vị khách sẽ tăng trưởng bằng việc tiếp tục một hành trình dài đọc Kinh Thánh và những dạy dỗ ủa Hội thánh. Đây là một quá trình tiếp diễn cả đời. Sẽ có nhiều nguồn tài liệu để giúp các giáo xứ trong phần này cả quá trình môn đồ hóa. Hãy đọc phía dưới. 
  5. Cộng đồng/ Mối quan hệ – Các vị khách cần xây dựng được tình bạn với những người tin Chúa sau Alpha, hoặc theo bất cứ cách nào. Sự hỗ trợ và giải trình của một tình bạn Cơ Đốc là chìa khóa để môn đồ tăng trưởng. Các vị khách cần có những liên kết khác với giáo xứ, bên cạnh Alpha. Các vị khách cần được giới thiệu đến những mục vụ khác nhua trong hội thánh và cộng đồng lớn hơn bên cạnh nhóm nhỏ Alpha của họ. 
  6. Ban ra – Chìa khóa cuối cùng của sự tăng trưởng của một môn đó là khích lệ các vị khách tham dự vào đời sống của giáo xứ, qua việc dâng về tài chính và cho họ thấy sự đóng góp của mình trong sự phát triển của đời sống và sứ mạng cả giáo xứ, điều này không thể thiếu sự bạn ra về tài chính. 

RCIA

The RCIA (Rite of Christian Initiation of Adults) connects well with these 6 key areas for growth. The 6 areas for growth can become the living context in which the RCIA is celebrated. It is important that the main ingredients of Alpha – hospitality/connection, worship, engaging content, discussion and prayer (ministry) are included in the RCIA experience so that guests can transition smoothly from Alpha.


Giles Chanson, Sainte Blandine Lyon, Pháp

“Tôi đã là một Cơ Đốc nhân nguội lạnh trong vòng hơn một thập kỷ khi tôi và vợ tham dự Alpha. Tại Alpha, chúng tôi có thể cùng khám phá đức tin. Chúng tôi được mời để tham dự nhóm nhỏ trong giáo xứ. Nhóm nhỏ khá giống với Alpha, có sự thờ phượng, cầu nguyện và thời gian để chia sẻ. Tôi có thẻ nói về những thứ trong đời mình với những người khác mà không bị phán xét, và quan trọng hơn tôi nhận ra rằng tôi có thể giúp những người khác và điều đó cho tôi niềm vui. Tôi cảm thấy mình là một phần của giáo xứ; tôi đã có những tình bạn và mong ngóng được đến lễ Chúa Nhật.


Lên kế hoạch cho giáo xứ của bạn

Phát triển một kế hoạch truyền giảng và môn đồ là một điều quan trọng để giáo xứ tăng trưởng và lành mạnh. Tạo nên nhiều môn đồ mạng lệnh sẽ rất khó nếu không có một quy trình chủ đích trước.

Mỗi giáo xứ có kế hoạch khác nhau để truyền giảng và môn đồ hóa, tùy thuộc vào kích thước, khu vực và bối cảnh tài chính của giáo xứ.

Một ví dụ tốt về kiểu lên kế hoạch này đó là kế hoạch do Cha James Mallon đã miêu tả trong cuốn sách của minh Devine Renovation. Kế hoạch này không liệt kê sẵn các sự kiện ra mà giống như một công thức có nhiều điểm độc đáo.

Bạn có thể đọc về ‘game plan’ này và cách Thánh Benedict Parish in Canada đa bao gồm ALpha trở thành một quy trình truyền giảng và môn đồ hóa rộng hơn.


Tài liệu có sẵn cho việc học tập

CaFE (Catholic Faith Exploration – Khám phá đức tin Công Giáo)

Phát triển một nguồn tài nguyên về thông tin, nhóm Chúa nhật và mục vụ giới trẻ.

Truyền giảng trong hội thánh Công giáo

Các tài liệu môn đồ hóa cho học sinh, sinh viên.

Chosen

Tài liệu cho người trẻ trong việc tiếp tục hành trình đức tin thông qua sự xác chứng đức tin.

Focus

Một tài liệu môn đồ hóa cho giới trẻ (20-30 tuổi).

Formed

A variety of studies, resources, movies and e-books by the Augustine Institute. Nhiều tài liệu cho học sinh sinh viên, sách điện tử bởi viện Augustine.

Great Adventure – Bible Timeline

Một chương trình học được thiết kế để Cơ Đốc nhân tăng trưởng trong sự đọc Kinh Thánh và hiểu về Kinh Thánh, cách áp dụng vào đời sống.

Walking with Purpose

Một chương trình học Kinh thánh Công giáo cho nữ giới, kết nối các thách thức trong giải pháp thông qua Kinh thánh và Hội thánh Công giáo.

YDISCIPLE

Một chương trình môn đồ hóa cho thanh thiếu niên của mục vụ NET.


Quay trở lại Bối Cảnh Công Giáo

Khám phá thêm

Tìm một khóa Alpha

Tìm một khóa Alpha gần bạn

Tìm một khóa Alpha

Tổ chức Alpha

Bắt đầu tổ chức Alpha

Tổ chức Alpha

Dâng cho Alpha

Giúp chúng tôi hỗ trợ nhiều hội thánh khác

Dâng hiến cho Alpha

Skip to content