Lời mời tham dự Alpha Online

Alpha là một công cụ hiệu quả trong việc giúp hội thánh kết nối mọi người trong hội thánh với nhau và vươn ra những người mới trong cộng đồng. Chương trình tạo ra một không gian để mọi người kết nối với nhau trên mạng xã hội, cùng xem một loạt phim và khám phá đức tin cùng nhau qua sự trò chuyện cởi mở.

Mỗi buổi Alpha Online sẽ bao gồm:

Kết nối

Làm quen với nhau qua sự trò chuyện, các hoạt động phá băng

Bài chia sẻ

Học cùng nhau qua những bài chia sẻ dưới dạng video

Thảo luận cùng nhau

Tất cả mọi người đều có cơ hội để chia sẻ suy nghĩ và câu hỏi của họ.

Vào tối thứ 3 ngày 16/11 sắp tới, Alpha Việt Nam sẽ bắt đầu một khóa Alpha online, mời gọi các hội thánh cùng đồng công tham dự.

Chương trình dành cho những đối tượng nào và mục đích là gì:

  • Các hội thánh/ ban thanh niên/ nhóm nhỏ muốn tìm một chương trình để kết nối các thành viên, tăng trưởng mối quan hệ với Chúa và với nhau
  • Kết nối lại những tín hữu lâu ngày chưa nhóm lại
  • Gây dựng tín hữu mới trong đức tin
  • Vươn ra kết nối với những người chưa phải là Cơ Đốc nhân

Chi tiết chương trình:

  • Thời gian: 20:00 – 21:30 mỗi tối thứ 3 từ ngày 16/11/2021 đến ngày 18/1/2022 (10 tuần liên tiếp)
  • Mỗi buổi sẽ có thời gian kết nối qua các hoạt động phá băng, xem tập phim về các chủ đề khác nhau và thảo luận trong nhóm nhỏ với các câu hỏi được chuẩn bị sẵn cho từng bài

Alpha Việt Nam sẽ điều phối phần tổ chức chương trình (hoạt động kết nối, chiếu phim), các hội thánh đăng ký tham dự sẽ đảm nhiệm phần thảo luận trong nhóm nhỏ của mình). Một nhóm nhỏ sẽ gồm 1 người dẫn, 1 người hỗ trợ và các bạn tham dự (thân hữu và tín hữu).

Tại sao tôi nên tham dự?
Tham dự Alpha Online Together, bạn sẽ nhận được sự hướng dẫn trực tiếp từ Alpha Việt Nam, học hỏi từ các đội ngũ khác và cùng san sẻ công việc.
Chương trình đặc biệt phù hợp với các hội thánh chưa bao giờ chạy Alpha và muốn bắt đầu một nhóm nhỏ Alpha.

Đăng ký tham dự Apha Online tại đây:

Mỗi đội hãy cử một người đại diện đăng ký tham dự cho đội của mình.

Skip to content