Chương trình Gặp mặt khu vực Alpha Châu Á Thái Bình Dương

Alpha Regional Gathering 2023 – ARG2023 là sự kiện dành cho các Mục sư và lãnh đạo hội thánh, lãnh đạo mục vụ tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương để hiểu hơn về mục vụ Alpha, và được trang bị và truyền khải tượng cho công việc truyền giảng Phúc Âm. Chúng tôi tin rằng Chúa đang hành động một cách quyền năng tại quốc gia của quý vị và chúng tôi vô cùng hào hứng để đồng hành cùng quý vị trong sứ mạng của mình, mang Phúc Âm tới cộng đồng và vùng ảnh hưởng của quý vị.

Skip to content