Khóa Hôn Nhân

Sánh bước cùng nhau và xây dựng những điều bền vững.

Khóa Hôn Nhân là gì?

Khóa Hôn Nhân dành cho các cặp đôi đang tìm cách đầu tư vào hôn nhân của họ.

Khóa Hôn Nhân là một chuỗi bảy bài, được thiết kế để giúp các cặp đôi đầu tư vào mối quan hệ và xây dựng hôn nhân vững mạnh.

Khóa Tiền Hôn Nhân là chuỗi năm bài để giúp cặp đôi đang đính ước hoặc đang tìm hiểu về hôn nhân xây dựng nền tảng vững mạnh cho hôn nhân sau này.

Mỗi buổi sẽ như thế nào?

Đồ ăn

Mỗi buổi bắt đầu với thời gian các cặp đôi ăn uống cùng nhau. Điều này cho phép các cặp đôi thư giãn trước mỗi buổi. Nó cũng giúp tạo ra không

Bài chia sẻ

Mỗi bài chia sẻ kéo dài 45 phút, với các phần dừng lại để thảo luận. Mỗi bài khám phá một chủ đề khác nhau thông qua những trải nghiệm thực tế, các kiến thức chuyên sâu, và sự dạy dỗ liên quan.

Sự thảo luận

Việc tạo ra không gian để các cặp đôi có các cuộc trò chuyện riêng tư, thân mật là điều thiết yếu cho mỗi khóa học. Điều này giúp các cặp đôi tham gia cởi mở và chân thật qua mỗi bài.

Tìm một khóa học ở nơi bạn ở

Khóa Hôn Nhân được chạy trên toàn thế giới. Tìm một khóa học gần nơi bạn ở. Khóa học miễn phí, không áp lực nếu bạn tham dự buổi đầu mà không muốn tiếp tục. Khóa học thường từ 5 đến 7 tuần.

Skip to content