<Quay lại bối cảnh công giáo

Hồng Y Christoph Schönborn

Giám Mục tại Viên — Austria

“Điều mà tôi thích về Alpha là sự đôn giản. Đối với tôi, đời sống Cơ Đốc là về sự đơn giản, tình bạn, sự gần gũi và niềm vui. Đó là điều tôi cảm nhận về Alph và tôi nghĩ đó là dấu hiệu cho thấy nó hiệu quả và thực sự do Chúa ban tặng”.

Hồng Y Mark Ouellet

Tổng trưởng Thánh Bộ Giám mục và Hồng y đẳng Giám mục Nhà thờ San Maria ở Transpontina — Vatican

“Alpha không chỉ là một công cụ để một người tìm thấy cuộc sống đích thực, nhưng nó cũng là một cách để chia sẻ Tin Lành của Đấng Christ.

Hồng Y Raymundo Damasceno

Tổng giám mục đô thành Tổng giáo phận Aparecida — Brazil

“Tôi đề xuất Alpha, là một phương pháp tuyệt vời để công bố Phúc Âm”.

Giám Mục Alfred Martins

Tổng Giám Mục tại Lagos — Nigeria

“Alpha có mục đích để giúp mọi người khám phá hoặc tái khám phá ý nghĩa và niềm vui của sứ điệp Cơ Đốc. Alpha đưa ra một cơ hội để chia sẻ trải nghiệm của mình và tìm hiểu về người khác trong môi trường thân thiện, ấm áp và đơn giản. Alpha là một công cụ vô giá cho công tác truyền giảng.

Hồng Y Gérald Lacroix

Tổng Giám Mục tại Quebec — Canada

“Tôi có đặc ân để tham dự vào nhiều khóa Alpha khác nhau tại Quebec và chứng kiến đời sống được thay đổi và cách những người tham dự được động chạm bởi nhiều sự dạy dỗ, những lời chứng và sự thông công trong chương trình. Phương pháp này đơn giản nhưng rất hữu ích. Nhóm nhỏ trong Alpha chắc chắn là một chìa khóa để giúp Alpha thực sự hiệu quả.”

Giám Mục Mark Coleridge

Tổng Giám Mục Brisbane — Australia

“Trong nhiều năm và tại nhiều bối cảnh, Alpha đã chứng tỏ sức mạnh trong việc mang Phúc Âm sống động đến tất cả mọi người. Nó tập trung vào Chúa Giê-su, phương pháp của Alpha rất đơn giản và thu hút. Chương trình cũng áp dụng tốt cho cộng đồng Công Giáo mong muốn nhen lại nhiệt huyết cho công tác truyền giảng.

< Quay lại bối cảnh Công Giáo

Skip to content