Tác động của Alpha lên giáo xứ

Alpha hiệu quả nhất trong những giáo xứ sử dụng chương trình như một phần trong quá trình truyền giảng – xem Cha John Riccardo chia sẻ về tác động của việc chạy Alpha tại Hội đồng Our Lday of Good tại Plymouth, Michigan:

Giáo xứ chạy Alpha hai hay ba lần một năm thấy rằng chương trình giúp các giáo xứ phát triển ba văn hóa truyền giảng quan trọng một cách dài hạn:

Văn hóa mời người và hiếu khách

Alpha giúp các giáo xứ trở nên một cộng đồng truyền giảng. Những người từng thử Alpha trước đây thường muốn chia sẻ trải nghiệm của họ với bạn bè và mời họ tham dự khóa tiếp theo. Nhóm nhỏ Alpha bày tỏ sự hiếu khách, điều này có thể lan rộng ra toàn bộ đời sống giáo xứ.

Văn hóa gặp gỡ

Alpha giúp các giáo xứ phát triển sự gặp gỡ và mối quan hệ với Chúa Giê-su thông qua quyền năng và sự hành động của Thánh Linh. Thường thì trải nghiệm này hoạt động như một chất xúc tác để phát triển môn đồ hóa. Thông qua mô hình đơn giản sử dụng trong khóa Alpha cho mục vụ cầu nguyện, mọi người học được cách cầu nguyện cho nhau và nó trở thành một phần trong đời sống của giáo xứ. Bên cạnh đó, họ cũng bắt đầu phục vụ ở trong các mục vụ khác của giáo xứ.

Văn hóa môn đồ

Alpha mời gọi những tín hữu bình thường bước vào đời sống và sứ mạng của hội thánh. Thường thì các vị khách khi trải nghiệm Alpha đã trở nên hiệu quả hơn và tự tin hơn trong việc truyền giảng khi họ chia sẻ tác mà Chúa Giê-su đã làm trên đời sống họ.

Là một phần trong quá trình phát triển những môn đồ sống theo mạng lệnh, Alpha giúp các giáo xứ thiết lập một “chuỗi lãnh đạo”. Một vài vị khách được mời đã quay trở lại để làm người giúp đỡ trong Alpha, sau đó là người dẫn. Điều này cho phép các vị khách tham dự vào sứ mạng của hội thánh sau khi trải nghiệm Alpha.

Huấn luyện vô cùng quan trọng trong mỗi giai đoạn để giúp các người dẫn và phụ dẫn thêm sự tự tin. Cuối cùng, họ có thể chạy chương trình Alpha thay cho giáo xứ của mình và trong các bối cảnh khác, như là cho thanh thiếu niên, học sinh và trong tù. Để giữ cho dòng chảy tiếp diễn, các đội Alpha cần được làm mới bằng cách huy động các người dẫn và phụ dẫn đến các giáo xứ khác nhau sau khoảng 2-3 năm. Alpha có thể trở thành bàn đạp để phục vụ sứ mạng chung của hội thánh.

Nghe những người khác nói về Alpha

<Quay lại bối cảnh Công Giáo

Skip to content