Tìm Alpha gần chỗ bạn?

Chúng tôi tin rằng mỗi người nên được trao cơ hội để khám phá niềm tin Cơ đốc, đặt ra câu hỏi và chia sẻ quan điểm của mình, cho dù họ ở đâu trên thế giới.

Alpha là một loạt các buổi gặp mặt nhằm khám phá những điều căn bản trong niềm tin Cơ đốc và nó có mặt khắp nơi trên thế giới.

Tìm hiểu Thêm

Hãy nhập địa chỉ của bạn bên dưới để có thể tìm được Alpha gần chỗ bạn. Nếu không thể tìm thấy Alpha ở chỗ bạn, 

hãy liên hệ với chúng tôi