Câu chuyện của Will

Câu chuyện của Will

Khải tượng của chúng tôi là môn đồ hóa một số người vì cớ nhiều người.

Worth Abbey, Anh Quốc

Will Desmond là một nhà truyền giáo trọn thời gian tại trường cấp hai Công giáo ở Worth, Sussex. Will say mê với việc thấy người trẻ tuổi trên cả vương quốc Anh được gặp gỡ Chúa Giê-xu. Will đang huấn luyện các sinh viên khóa trên để chạy Apha, sử dụng Loạt Phim Alpha Giới Trẻ, bởi vì các sinh viên khóa dưới đang trong tiến trình tạo ra một cộng đồng đáng tin cậy rồi.

I'm ready to run Alpha

Get Started

Find out more about Alpha

Learn more