Câu chuyện của Postill

Câu chuyện của Postill

Chồng tôi, tôi và các con tôi luôn nghĩ rằng Alpha là dành cho ai đó khác, bởi vì chúng tôi vẫn luôn đi nhà thờ mà.

Toronto, Canada

Sau khi mẹ của Shannon qua đời, bố cô - John phải vật lộn với căn bệnh nghiện rượu nặng và rất cô độc. Shannon gợi ý bố nên thử đến với khóa học Alpha. Sau khi nhìn thấy những biến đổi lạ kỳ trên bố mình, cô quyết định sẽ trải nghiệm Alpha với cả gia đình mình.

I'm ready to run Alpha

Get Started

Find out more about Alpha

Learn more