Báo chí

 

'Những lãnh đạo Hội thánh đang hy vọng sẽ đảo ngược sự sụt giảm tôn giáo này… Nhiều người công bố rằng Alpha đã thay đổi đời sống của họ và những trải nghiệm cùng Alpha đã thực sự khiến họ thấy hạnh phúc hơn.'

- Tạp chí Time

 


 

'Alpha đã rất thành công trong việc biến đổi những tín đồ trung tín từ những người chỉ tập trú vào công việc trong Hội thánh trở thành những người chú trọng truyền bá Phúc Âm ra bên ngoài.'

- Christianity Today

 Các Lời Chứng

'Alpha không chỉ là một công cụ truyền giáo, mà nó còn là một công cụ gây dựng Hội thánh, qua đó giúp Hội thánh hòa hiếu hơn và mở rộng công tác môn đồ hóa hơn, trong khi đó vẫn bám chắc vào nền tảng đức tin nơi Chúa Giê-xu Christ.'

- Mục sư Bùi Quốc Phong, Hội thánh Tin Lành Hà Nội


'Theo tôi, Alpha hoàn thành một sứ mạng kỳ diệu trong việc làm cho mọi người quan tâm đến đức tin và khiến đức tin trở nên gắn bó với con người trong xã hội hiện đại. Tôi đặc biệt đánh giá cao tinh thần hiệp một trong khóa học Alpha: Không ép buộc ai phải tham gia vào một giáo phái riêng biệt, nhưng chỉ tập trú vào một mình Chúa Giê-xu và đặt Ngài làm trung tâm.'

- Cha Raniero Cantalamessa, Nhà truyền giáo của Quản gia Giáo hoàng