Câu chuyện của chúng tôi

Câu chuyện cho đến ngày nay

Hàng triệu người đã tham dự các buổi Alpha trên khắp thế giới.

Tiền thân của Alpha là một khóa học ngắn ở HTB Luân Đôn (liên kết tới htb.org, tab mới) , vào năm 1990 Nicky Gumbel đã tiếp quản việc chạy Alpha và phát hiện ra rằng nhiều người bên ngoài hội thánh muốn khám phá đức tin Cơ đốc. Hiện nay Alpha đã hoạt động trên mọi phần của hội thánh toàn cầu, bao gồm cả Hội thánh Công giáo, Hội thánh Chính Thống Giáo và tất cả các hệ phái Tin Lành.

Alpha là gì?

Alpha là một loạt các buổi gặp mặt nhằm khám phá đức tin Cơ đốc. Mỗi buổi nói chuyện đều nhắm đến các câu hỏi khác nhau xung quanh vấn đề đức tin và nó được thiết kế để tạo nên sự đối thoại. Alpha đã được tổ chức trên toàn cầu, miễn phí và mọi người đều được chào đón.  Learn more >