Chính sách quyền riêng tư

Alpha Quốc Tế tôn trọng quyền của mỗi cá nhân. Chúng tôi sẽ tập hợp và sử dụng thông tin thông qua website của chúng tôi, nhưng chỉ theo những cách đã được trình bày trong lời tuyên bố này. Lời tuyên bố này áp dụng cho những thông tin được góp nhặt trên những website được chúng tôi quản lý dưới đây: alpha.org, alphaprintshop.org, godatwork.org.uk, prayercourse.org, themarriagecourses.org, shop.alpha.org,williamwilberforcetrust.org, worshipcentral.org.

Phần I. Thu Thập Thông Tin

Alpha Quốc Tế thu thập thông tin thông qua các website của chúng tôi tại một số nơi. Một số thông tin này chúng tôi có được do đã yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua việc sử dụng các mẫu đơn đăng ký, trong khi một số thông tin khác chúng tôi vô tình thu thập được.

Quyền Riêng Tư của Trẻ Em

Alpha Quốc Tế không quảng cáo cho trẻ em, và chúng tôi không bao giờ cố ý hỏi trẻ em dưới 13 tuổi tiết lộ thông tin cá nhân của các em. 

Thông Tin Được Bạn Cung Cấp

Chúng tôi thu thập thông tin sau của khách thăm website: tên, giới tính, ngày sinh, ngày cưới, tôn giáo, số điện thoại, địa chỉ email, nơi ở.

Chúng tôi cũng thu thập tên, giới tính, ngày sinh, ngày cưới, tôn giáo, số điện thoại, địa chỉ email, nơi ở mà những người sử dụng của chúng tôi đã tiết lộ về người khác.

Tự Động Thu Thập Thông Tin

Chúng tôi thu thập các dữ liệu chung chung sau, không phải là các thông tin cá nhân: Tên quốc gia, nhà mạng internet, địa chỉ IP, tốc độ kết nối và kiểu trình duyệt. Chúng tôi thu thập các dữ liệu nhân khẩu học để quản lý việc sử dụng của khách hàng. Chúng tôi thu thập các thông tin này thông qua cổng thông tin, các tập tin trình duyệt và các file thông dụng.

Các tập tin cookies

Chúng tôi sử dụng cookies. Một tập tin cookie là một tập tin văn bản nhỏ mà máy chủ web của chúng tôi cài đặt vào ổ cứng trong máy tính của người sử dụng nhằm mục đích nhận dạng. Cookies khiến cho Alpha Quốc tế có thể theo dõi việc sử dụng và cung cấp các nội dung tùy biến cho người sử dụng. Các tập tin cookies của chúng tôi có hạn sử dụng. Các tập tin cookies của chúng tôi không thu thập các thông tin nhận dạng của cá nhân.

Phần II. Sử Dụng Thông Tin

Việc Sử Dụng Thông Tin Cá nhân Thứ Nhất

Các thông tin được Alpha Quốc Tế thu thập sẽ được sử dụng để xử lý việc đăng ký sự kiện hoặc trình tự xảy ra thông qua bất cứ website nào của chúng tôi và để duy trì các hồ sơ.                                                                                                                                                                                        

Người sử dụng đã cung cấp thông tin có thể nhận được email hoặc thông báo.

Việc Sử Dụng Thông Tin Cá nhân Thứ Hai

Người dùng đã đăng ký có thể nhận thông báo thêm từ chúng tôi về sản phẩm, dịch vụ và bản tin mới. Để tôn trọng quyền riêng tư của người dùng, chúng tôi để chế độ không thể phản hồi với các thông báo kiểu như trên.                                                                                                                                              

Thông tin chúng tôi thu thập được có thể được sử dụng để tạo ra tiểu sử sơ lược của khách hàng trên lịch sử trình duyệt. 

Chia Sẻ Dữ Liệu với Các Bên Thứ Ba

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu với các bên thứ ba sau: các đơn vị giao hàng được khách hàng yêu cầu, các giao dịch mua bán thẻ online, hỗ trợ cơ sở dữ liệu kỹ thuật, bưu điện, văn phòng Alpha địa phương và quốc gia khác, hệ thống quản lý dữ liệu, các công ty hỗ trợ và cung cấp công nghệ, các đối tác chủ chốt khác cần chia sẻ thông tin.

Các kết nối từ các website của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp các đường dẫn đến các website khác.  Vui lòng chú ý: Khi bạn click vào các đường dẫn đến các website khác, hãy đọc chính sách quyền riêng tư của họ. Các chính sách và tiêu chuẩn của họ có thể khác chúng tôi.

Sự thay đổi 

Nếu chính sách của chúng tôi về việc thu thập hoặc sử dụng thông tin thay đổi, thì chúng tôi sẽ báo cho bạn biết bằng email trong vòng 5 ngày.

Phần III. Đường dẫn đến thông tin

Đường dẫn đến dữ liệu cá nhân

Bạn có thể yêu cầu bản sao chép về dữ liệu cá nhân mà chúng tôi có về bạn trong một định dạng có thể đọc được với mức phí là 10 bảng Anh. Nếu bạn muốn thu dữ liệu cá nhân này bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo bất cứ cách nào dưới đây:                                  

Email: webmaster@alpha.org, Điện thoại: 0845 644 7544, Fax +44 20 7589 3390, Địa chỉ thư tay: Alpha International, HTB, Brompton Road, London SW7 1JA, UK

Alpha Quốc Tế duy trì tính chính xác của thông tin của chúng tôi bằng cách thường xuyên thanh lọc các hồ sơ hết hạn.

Thông Tin Không Chính Xác

Người dùng có thể liên hệ với chúng tôi về tính không chính xác mà họ thấy bằng cách email cho chúng tôi qua: webmaster@alpha.org.

Xóa Dữ Liệu Cá Nhân

Người dùng có thể yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi bằng cách email đến webmaster@alpha.org.

Vui lòng chú ý rằng một số dữ liệu cá nhân có thể không được xóa ngay lập tức vì những lý do được quy định theo luật.

Phần IV. Giải Quyết Vấn Đề

Nếu phát sinh vấn đề gì, người dùng có thể liên hệ với Alpha Quốc tế qua:                                         

Email: webmaster@alpha.org, Điện thoại: 0845 644 7544, Fax: +44 20 7589 3390, Địa chỉ thư tay: Alpha International, HTB, Brompton Road, London SW7 1JA, UK.

Chúng tôi cam kết giải quyết vấn đề trong vòng 5 ngày.

Phần V. Lưu Dữ Liệu và Bảo Mật

Alpha Quốc Tế bảo vệ thông tin người dùng bằng các phương cách đo lường bảo mật sau đây: bức tường lửa phần cứng, bảo toàn mật khẩu, bảo mật SSL, công nghệ và thủ tục khác được dùng để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng.                                                      

Nếu bạn có câu hỏi khác về quyền riêng tư và bảo mật, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách email đến: webmaster@alpha.org.

Từ Chối

Nội dung trên website này được cung cấp để sử dụng cho một mình bạn không vì mục đích thương mại. Bạn không thể sao chép, phân phối, chuyển nhượng, quảng bá, trưng bày, buôn bán, cấp phép hoặc khai thác nội dung này hoặc bất kỳ nội dung nào cho bất cứ mục đích nào khác mà không có sự cho phép được viết ra từ ban đầu của Alpha Quốc Tế.