Alpha là gì?

Alpha là một công cụ truyền giáo dựa trên tính hiếu khách, sự chia sẻ và đối thoại cởi mở. Nội dung Alpha trên khắp thế giới là giống nhau, được chạy bởi các Ki tô hữu của tất cả các truyền thống, và cung cấp một sự bày tỏ chung về lời tuyên bố, sự phục vụ và lời chứng. Trên 29 triệu người đã trải nghiệm Alpha trong 112 ngôn ngữ của 169 quốc gia trên toàn thế giới. 

Truyền giáo

Alpha là  một công cụ để giới thiệu mọi người đến với một lời tuyên bố ban đầu về tin mừng của Chúa Giê-xu Ki-tô, đó là hãy truyền bá Phúc Âm. Đúng như Giáo Hoàng Francis đã nói: "Không có gì vững chắc hơn, sâu sắc hơn, bảo đảm hơn, ý nghĩa hơn và đầy trọn sự khôn ngoan hơn lời tuyên bố ban đầu." (EG, 165)

Cuộc gặp bất ngờ

Alpha mang mọi người vào một hành trình mà thường dẫn một cá nhân đến chỗ gặp gỡ Chúa Giê-xu Ki-tô. Nó khiến mọi người đặt ra câu hỏi, chia sẻ ý kiến, xây dựng tình bạn và kinh nghiệm tình yêu của Thiên Chúa thông qua quyền năng của Chúa Thánh Thần.

Mọi người

Alpha dành cho tất cả mọi người; đến từ mọi bối cảnh, mọi tầng lớp, mọi độ tuổi. Đặc biệt Alpha đã thu hút nhiều người trẻ tuổi là những người đang thắc mắc: "Cuộc sống có phải chỉ như thế không?"

"Chúng tôi không thể quên được rằng cảm hóa là đầu tiên và trước hết để truyền bá Phúc Âm cho những người chưa biết Chúa Giê-xu Ki-tô… Nhiều người trong số họ đang âm thầm tìm kiếm Thiên Chúa, đặc biệt tại một số quốc gia mà tổ tiên của họ có truyền thống theo Cơ đốc giáo, thì người ta còn khao khát được gặp mặt Chúa nữa. Tất cả họ đều có quyền được tiếp nhận Phúc Âm. Ki-tô hữa phải có trách nhiệm rao truyền Phúc Âm rộng khắp không loại trừ bất cứ một con người nào."

Giáo hoàng Francis, Evangelii Gaudium, 15

Hiệu quả thế nào

Alpha là một loạt các buổi gặp gỡ nhằm khám phá đức tin Cơ đốc giáo, thường được chạy trong khoảng hơn 11 tuần bởi các lãnh đạo thay mặt cho cả giáo xứ. Mỗi bài nói chuyện tập trung vào một câu hỏi khác nhau xoay quanh chủ để đức tin và được thiết kế để tạo nên sự đối thoại. Không có hai khóa Alpha nào giống hệt nhau, nhưng về căn bản thì có 3 điểm chung: Đồ ăn, bài nói chuyện và thảo luận.

Đầu tiên

Đồ ăn

Cung cấp một bữa ăn chính hay ăn nhẹ là một phần không thể thiếu của Alpha; ăn uống cùng nhau là điều tuyệt vời để xây dựng cộng đồng. Hầu hết các buổi gặp mặt đều bắt đầu với việc ăn uống và đó là cơ hội tốt để quen biết lẫn nhau.

Sau đó là một 

Bài nói chuyện

Sau bữa ăn là một bài nói chuyện ngắn có thể là của một diễn giả có mặt hoặc cùng xem một video. Các bài nói chuyện tập trung xoay quanh các vấn đề lớn của đức tin, và được thiết kế để gắn kết và tạo hứng khởi cho thời giờ chuyện trò, thảo luận sau.

Xem một bài nói chuyện

Tiếp theo là

Thảo luận

Chia thành các nhóm nhỏ để thảo luận sẽ tạo cơ hội cho mọi người được chia sẻ suy nghĩ, ý kiến về chủ đề trên, để xây dựng sự tin cậy và tình bạn. Vai trò của người hướng dẫn là tạo điều kiện dễ dàng để mọi người cùng thảo luận, mời khách chia sẻ một cách cởi mở và chân thành, không chỉ trích hoặc đoán xét ý kiến của họ. Những nhóm học như vậy thường sẽ phát triển thành những cộng đồng Ki-tô hữu nhỏ trong vòng giáo dân. 

What others say

Endorsements

Learn how to run Alpha

Learn how